Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2013
Vol. LXVIII(4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     

HALINA LIPIŃSKA, RAFAŁ KORNAS,
EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK, WOJCIECH LIPIŃSKI

Analiza zmian składników powierzchni paszowej
i metod konserwacji pasz na tle produkcji mleka

Analysis of the changes in forage area components and methods for fodder preservation against the background of dairy production

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ZOFIA RZYMOWSKA
Bromus secalinus L. w agrocenozach Podlaskiego Przełomu Bugu
Bromus secalinus L. in the agrocenoses of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion
 
 
BARBARA SYMANOWICZ, STANISŁAW KALEMBASA,
DAWID JAREMKO, MATEUSZ NIEDBAŁA

Polskie odpadowe węgle brunatne - potencjalne
źródło składników pokarmowych roślin

Polish brown coals waste - potential source of plants nutrients

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
RYSZARD WEBER, HANNA GOŁĘBIOWSKA
Wpływ systemu uprawy roli na zmienność zachwaszczenia wybranych odmian pszenicy ozimej
Influence of tillage system on weed infestation variability of selected winter wheat cultivars

Czytaj streszczenie

Read summary