Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2015
Vol. LXX(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

SYLWIA ANDRUSZCZAK, PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, EDWARD PAŁYS, JERZY SZYMONA, BEATA KRUSIŃSKA, KRYSTYNA KISIEL
Wpływ herbicydów i nawożenia dolistnego na kształtowanie się wskaźnika powierzchni liściowej (LAI) i średniego kąta nachylenia liści (MTA) oplewionej i nagoziarnistej formy owsa
The influence of herbicides and foliar fertilization on the leaf area index (LAI) and the mean tip angle (MTA) of husked and naked oat

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

GRZEGORZ SZUMIŁO, LESZEK RACHOŃ, JERZY CISZEWSKI, JAN KUKURYKA
Plonowanie odmian sorga i mieszańca sorga zwyczajnego z sorgiem sudańskim w zależności od gęstości siewu przy różnej rozstawie rzędów
The yielding of sorghum varieties and sorghum-sudangrass hybrid depending on the sowing rate with various row spacings

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

HENRYK BUJAK, KAMILA NOWOSAD, ROMAN WARZECHA
Wstępna ocena zmienności i stabilności plonowania mieszańców kukurydzy
Preliminary evaluation of variability and stability of maize hybrids yield

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO
Zmienność wskaźnika powierzchni liści (LAI) w zależności od genotypu pszenicyi intensyfikacji technologii uprawy
Variability of leaf area index (LAI), depending on the wheat genotype and the intensification of the cultivation technology

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

WALDEMAR HELIOS, JÓZEF SOWIŃSKI
Rozwój wierzby rozmnażanej z żywokołów
The development of willow reproduced from lignified willow stem

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

MARIUSZ KULIK, RYSZARD BARYŁA, MARIANNA WARDA, EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK, PIOTR JULIAN DOMAŃSKI
Udział polskich i zagranicznych odmian Lolium perenne L. w runi łąki pobagiennej
A share of Polish and foreign cultivars of Lolium perenne L. in the sward of postboggy meadow

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK
Występowanie zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra w warunkach zaniedbań w użytkowaniu łąk
The occurrence of Poa pratensis-Festuca rubra community in terms of negligence in the use of meadows

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ZOFIA RZYMOWSKA, ELŻBIETA RADZKA
Wpływ warunków wilgotnościowych na średnie pokrycie Echinochloa crus-galli w zasiewach zbóż jarych
The impact of moisture conditions on the average Echinochloa crus-galli coverage in spring cereal sowing

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANDRZEJ WOŹNIAK, MIROSŁAWA SOROKA
Syntaxonomic evaluation of segetal communities with Ambrosia artemisiifolia L. on arable fields in western Ukraine
Syntaksonomiczna ocena zbiorowisk chwastów z udziałem Ambrosia artemisiifolia L. na polach uprawnych w zachodniej Ukrainie

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

GRAŻYNA PODOLSKA, JADWIGA ROTHKAEHL, WOJCIECH GÓRNIAK2, SYLWIA STĘPNIEWSKA
Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plon i wartość wypiekową pszenicy orkisz (Triticum aestivum. ssp. spelta) odmiany Rokosz
Effect of nitrogen levels and sowing density on the yield and banking quality of spelt wheat (Triticum aestivum. ssp. spelta ) cv. Rokosz

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JOANNA WOLIŃSKA, JAN WOLIŃSKI, MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA, JOLANTA ZIEMIŃSKA, KINGA MAKSYMOWICZ
Zmienność cech plonotwórczych gryki odmiany Kora i form Red corolla i Samokończąca
Variation of fielding traits of buckwheat variety Kora and forms Red corolla and Samokończąca

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JOLANTA ZIEMIŃSKA, MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA, MARZENA LISOWSKA, JOANNA WOLIŃSKA
Plonowanie odmian uprawnych prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) w warunkach środkowo-wschodniej Polski
Yields of millet cultivars (Panicum miliaceum L.) in east-central Poland

Czytaj streszczenie

Read summary