Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2015
Vol. LXX(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Spis treści  
     
STANISŁAW BIELSKI
Wpływ nawożenia azotem i ochrony fungicydowej
na zawartość makroelementów w ziarnie pszenżyta ozimego

Effect of nitrogen and fungicide protection on macroelements content of winter triticale grain

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ROMUALD DOLIŃSKI, EWELINA JABŁOŃSKA
Mikrorozmnażanie stewii (Stevia rebaudiana Bert.) z eksplantatów węzłowych izolowanych z roślin wytworzonych in vitro
Micropropagation of stevia (Stevia rebaudiana Bert.) through node explants isolated from in vitro produced plants

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
HANNA GOŁĘBIOWSKA, TOMASZ SNOPCZYŃSKI
Wpływ formy użytkowej nikosulfuronu w mieszaninie
z mezotrionem na selektywność i skuteczność eliminowania chwastów w uprawie kukurydzy

Influence of the formulation of nicosulfuron and its mixtures with mesotrione on selectivity and effectiveness of elimination weed infestation in corn

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
PAULINA KĘSKA, SYLWIA OKOŃ, JOANNA STADNIK
Charakterystyka zróżnicowania genetycznego i identyfikacja genów Pm6 w nowych liniach hodowlanych pszenicy zwyczajnej za pomocą markerów DNA
Characterization of genetic diversity and identification of Pm6 genes in new breeding lines of common wheat with DNA markers

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ANNA KOBIAŁKA, GRZEGORZ WESOŁOWSKI
Skutki opodatkowania działalności rolniczej podatkiem VAT w warunkach zmian wysokości stawek podatkowych
The effects of agricultural activities VAT taxation in terms of tax rates changes

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 
PIOTR KUC, EWA TENDZIAGOLSKA, ROMAN WACŁAWOWICZ
Wpływ konserwującej uprawy kukurydzy na trwałość agregatów glebowych i aktywność oddechową gleby
The effect of conservation tillage of maize on soil aggregate stability and soil respiration

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
KRZYSZTOF ROGUT, CZESŁAWA TRĄBA, PAWEŁ WOLAŃSKI
Łąkowe zbiorowiska ziołoroślowe Płaskowyżu Kolbuszowskiego na tle niektórych czynników ekologicznych
Macroforb meadow communities of the Kolbuszowa Plateau against certain environmental factors

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
BARBARA SYMANOWICZ, STANISŁAW KALEMBASA,
MATEUSZ NIEDBAŁA, MARTYNA TOCZKO

Wpływ wzrastającego nawożenia potasem na zmiany w zawartości selenu i tytanu w glebie oraz rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.)
The effects of increasing potassium fertilization on changes in the content of selenium and titanium in the soil and eastern galega (Galega orientalis Lam.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

19.01.2016