Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2016
Vol. LXXI(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Contents
 
     
Magdalena Grudzińska, Zbigniew Czerko
Olejki eteryczne z mięty pieprzowej i kminku jako naturalne inhibitory kiełkowania bulw ziemniaka oraz ich wpływ na cechy sensoryczne bulw po ugotowaniu
Essential oils of peppermint and caraway as natural sprout inhibitors in potato tubers during storage and their effect on sensory quality after cooking

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Agnieszka Jamiołkowska, Beata Hetman
Mechanizm działania preparatów biologicznych
stosowanych w ochronie roślin przed patogenami

The mechanism of action of biological preparations used in plant protection against pathogens

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Łukasz Komsta
Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL
– propozycja algorytmów konwersji współrzędnych

ATPOL geobotanical grid revisited – a proposal of coordinate conversion algorithms

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Maria Ługowska, Zbigniew Pawlonka
Udział gatunków zagrożonych i inwazyjnych w zbiorowiskach pól uprawnych na przykładzie gminy Maciejowice
Share of endangered and invasive species in field communities on the example of Maciejowice commune

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Ewelina Łysoń, Wioletta Biel
Wpływ systemu produkcji na wartość odżywczą ziarna niektórych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus)
The effect of the cultivation system of selected winter triticale grain (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus) cultivars on the nutritional value

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 
Cezary Tkaczuk, Anna Majchrowska-Safaryan, Katarzyna Śledź
Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost grzybów owadobójczych z rzędu owadomorkowców (Entomophthorales)
The influence of selected pesticides on the growth of entomopathogenic fungi from the entomophthoralean order (Entomophthorales)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Štefan Tóth, Wojciech Rysak, Barbara Symanowicz, Božena Šoltysová, Jaroslav Karahuta
Wpływ Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i właściwości gleby w warunkach zrównoważonego systemu rozwoju rolnictwa
The effect of Humac Agro on the yield, sugar content in sugar beet and soil characteristics under conditions of sustainable agricultural management system

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

8.04.2016