Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2005
Vol. XV

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Jacek Gawroński, Jadwiga Żebrowska
Ocena zdolności kombinacyjnej wybranych genotypów truskawki (Fragaria x ananassa Duch.). Część I. Liczba koron, kwiatostanów i kwiatów w kwiatostanie
Combining Ability Effects of Selected Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Genotypes. Part I. Number of Inflorescences, Crowns, Flowers per Inflorescences

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Jacek Gawroński
Ocena zdolności kombinacyjnej wybranych genotypów truskawki (Fragaria x ana-nassa Duch.). Część II. Liczba owoców, średnia masa owocu i plon owoców
Combining Ability Effects of Selected Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Genotypes. Part II. Number of Fruits, Average Fruit Weight and Yield
 
 
Małgorzata Makowska, Edward Borowski, Anna Ziemba
Wpływ dodatku Ekosorbu do gleby na produktywność oraz zawartość N, P, K i Ca w liściach i korzeniach roślin truskawki
Effect of Ekosorb Addition to Soil on Productivity as well as Content of Nitrogen, Phosphorus, Potassium and Calcium in Leaves and Roots of Strawberry Plants

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Justyna Wieniarska, Elżbieta Szember, Ewa Żmura, Danuta Murawska
Porównanie składu chemicznego owoców wybranych odmian maliny Rubus idaeus L.
Comparison of Chemical Composition of Fruit in Chosen Raspberry Cultivars Rubus idaeus L

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Piotr Baryła
Wpływ gęstości sadzenia na wzrost i jakość okulantów wiśni odmiany "Łutówka" na podkładce czereśnia ptasia (Prunus avium L.)
Effect of Planting Density on the Growth and Quality of Cherry Young Trees of Cultivar "Łutówka" on the Stock of Sweet Cherry Tree (Prunus avium L.)

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 
Magdalena Kapłan
Wpływ ręcznego przerzedzania zawiązków na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany "Szampion"
Effect of Hand-Thinng of Buds on the Growth and Cropping of "Szampion" Cultivar Apple Trees

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem oraz dokarmiania pozakorzeniowego na plon i zawartość wybranych składników w liściach i owocach pomidora
Effect of Different Levels of Nitrogen Fertilization and Additional Foliage Feeding on the Yield and Some Elements in Leaves and Fruits of Tomato

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida
Wpływ podłoży inertnych na plonowanie i skład chemiczny owoców pomidora uprawianego w szklarni
Effect of Inert Substrates on Yielding and Chemical Composition of Tomato Fruits Grown in Greenhouse

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Maria Tendaj, Monika Piusińska-Siedlecka
Wpływ fazy dojrzałości zbiorczej na jakość plonu cebuli szalotki (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)
Effect of Maturity Stage on the Yield of Shallot Onion (Allium cepa L. var. ascalo-nicum Backer)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Agata Konarska
Wpływ glinu na niektóre cechy hypokotylu i liści siewek rzodkiewki
Effect of Aluminum on Some Features of Hypocotyl and Leaves Radish Seedlings

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Arkadiusz Chudzik
Nakłady i koszty pracy w produkcji pomidorów w tunelach foliowych w środkowo-wschodniej Polsce
Expenditures and Costs of Labour in the Production of Tomatoes in Plastic Tents in the Region of Middle–Eastern Poland 90

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Monika Bełkot, Danuta Pięta
Wpływ materii organicznej facelii błękitnej, pszenicy ozimej, gorczycy białej, żyta, rzepiku i soi na zdrowotność i plonowanie soi (Glycine max (L.) Merrill)
Effect of Organic Matter of Tansy Phacelia, Winter Wheat, White Mustard, Rye, Turnip and Soybean on the Healthiness and Yielding of Soybean (Glycine max (L.) Merrill)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
Sławomir Michałek, Edward Borowski
Effect of Simulated Drought on Stomatal Conductance, Transpiration and Growth of Polish Soybean Cultivars
Wpływ symulowanej suszy na przewodność szparkową, transpirację i wzrost soi odmian polskich

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Bożena Denisow
Aspects of Flowering, Pollen Exposition and Insect Visits on some Hydrangea L. species
Aspekty kwitnienia, pylenia i oblotu przez owady kilku gatunków z rodzaju Hydrangea L.

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Ewa Zalewska
Oddziaływanie wybranych fungicydów na wzrost i zarodnikowanie Monilia coryli (Schellenb.) in vitro
Effect of Some Fungicides on the Growth and Sporulation of Monilia coryli (Schellenb.) in vitro

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Bożenna Jaśkiewicz, Aneta Sławińska
The Complex of Parasitic Hymenoptera (Hymenoptera: Parasitica) Occurring in Aphids Colonies on Decorative Shrubs in the Urban Environment
Zespół pasożytniczych błonkówek (Hymenoptera: Parasitica) występujących w koloniach mszyc na krzewach ozdobnych w środowisku miejskim

Czytaj streszczenie

Read summary

 
Wioletta Wróblewska
Analiza zmian sytuacji ekonomicznej producentów materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce w latach 1991-2001
The Analysis of Changes in the Economic Situation of Flower Bulbs Growers in Poland in the Years 1991-2001

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
Elżbieta Kaczmarska
Ocena zróżnicowania genetycznego potomstwa Fragaria moschata x Potentilla fruticosa przy użyciu markerów RAPD
Estimation of Genetic Differentiation of Progenies Fragaria moschata x Potentilla fruticosa by RAPD Markers

Czytaj streszczenie

Read summary