Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2006
Vol. XVI

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Stanisław Wociór, Grzegorz Chuchnowski
Badania wzrostu i plonowania kilku odmian jabłoni okulizowanych na podkładkach półkarłowych
Observation of Growth and Yielding of Four Apple Cultivars Budded on Semidwarfing Rootstocks

pdf

 

 

 

Piotr Baryła, Magdalena Kapłan
Ocena wzrostu i rozgałęziania się okulantów wiśni odmiany "Łutówka" na sześciu podkładkach
Estimation of the Growth and the Branching of Cherry Young Trees of Cultivar "Łutówka" on Six Stocks

 

 

 
Magdalena Kapłan, Piotr Baryła
Wpływ ręcznego przerzedzania zawiązków na jakość owoców jabłoni odmiany "Szampion"
The Effect of Fruitlets Hand Thinng on the Fruit Quality of Apple Trees Cultivar "Šampion"
 

 

 
Marek Gajewski, Daria Arasimowicz, Magdalena Gajewska
Wpływ stadium dojrzałości oraz przechowywania na zawartość antocyjanów i parametry barwy skórki w owocach oberżyny (Solanum melongena L.)
The Influence of Maturity Stage and Storage on Anthocyans Content and Skin Colour Parameters in Eggplant Fruits (Solanum melongena L.)
 
 
 
Robert Pokluda
Selected Nutritional Parameters of Fruits of Several Indeterminate Tomato Cultivars
Wybrane parametry charakteryzujące wartość odżywczą owoców kilku wysoko rosnących odmian pomidora
 

 

 
Krystyna Winiarczyk, Aneta Całka
Badania embriologiczne chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.)
Embryology of Horseradish (Armoracia rusticana Gaertn.)
 
 
 

Joanna Majkowska-Gadomska, Brygida Wierzbicka
Wpływ warunków pogodowych na plonowanie czosnku
The Effect of Weather Conditions on the Yield of Common Garlic

 
 
 
Marcela Krawiec, Salwina Palonka
Wartość produkcyjna dymki dużej niektórych odmian cebuli w zależności od sposobu przechowywania
Production Value of Large Sets of Some Onion Cultivars Depending on Storage Treatment
 

 

 
Danuta Pięta
Wpływ wybranych biopreparatów na zbiorowiska mikroorganizmów w glebie ryzosferowej grochu, fasoli zwykłej i fasoli wielokwiatowej

Influence of Some Biopreparations on the Microbial Communities in the Rhizosphere Soil of Pea, Common Bean and Runner Bean
 
 
 

Elżbieta Kaczmarska
Dziedziczenie wrażliwości fotoperiodycznej truskawki
(Fragaria x ananassa Duch.)

The Inheritance of Photoperiod Sensitivity in Strawberries
(Fragaria x ananassa Duch.)

 
 
 
Iwona Pakuła, Halina Buczkowska, Hanna Bednarek
Dynamika wzrostu i plonowanie bielunia indiańskiego (Datura innoxia Mill.) na tle warunków pogodowych
Dynamic of Growth and Yielding of Thorn-Apple (Datura innoxia Mill.) in Relation to Weather Conditions
 

 

 
Grażyna Zawiślak
Wpływ warunków pogodowych na wzrost i plonowanie oraz zawartość niektórych substancji biologicznie czynnych szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.)
Effect of Weather Conditions on Growth, Yield and Biologically Active Compounds Content in the Sage (Salvia officinalis L.)
 
 
 

Barbara Martyniak-Przybyszewska, Joanna Majkowska-Gadomska
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.) i lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.)
The Effect of Some Agrotechnical Factors on the Yields of Savory (Satureja hortensis L.) and Common Majoram (Origanum vulgare L.)

 
 
 
Edward Borowski, Sławomir Michałek
Wpływ kondycjonowania nasion na wschody i wczesny wzrost siewek cebuli i marchwi
The Effect of Seeds Conditioning on Emergence and Early Growth of Onion and Carrot Seedlings
 

 

 
Monika Strzałkowska
Kwitnienie i wartość pożytkowa Solidago hybrida hort.
The Blooming and Flow Value of Solidago hybrida hort.
 
 
 

Bożenna Jaśkiewicz
The Number of Aphids on Ornamental Coniferous Trees and Shrubs in Lublin
Liczebność mszyc na iglastych drzewach i krzewach ozdobnych w Lublinie

 
 
 
Izabela Kot, Bożenna Jaśkiewicz
The Occurrence of Tortricids (Lepidoptera, Tortricidae) in Apple Orchards of the Lublin Area
Występowanie motyli zwójkowatych (Lepidoptera, Tortricidae) w sadach jabłoniowych okolic Lublina
 
 
 

Lilianna Jabłońska, Paweł Gac
Analiza porównawcza sektora ogrodniczego w Polsce i Wielkiej Brytanii
A Comparative Analysis of the Horticultural Sector in Poland and Great Britain