Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2007
Vol. XVII
(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
JANUSZ LIPECKI, ANNA JANISZ
Wpływ ręcznego przerzedzania zawiązków
na jakość owoców śliwy

Effect of hand fruit thinning on the quality of plum fruits

pdf

 

 

 
TADEUSZ JACYNA
Growth correlations in apple nursery trees
Korelacje wzrostowe drzewek jabłoni w szkółce
 
 
 
AGNIESZKA DOLOTA, BARBARA DĄBROWSKA
Wpływ odmiany i metody uprawy na dynamikę
przyrostu korzeni oraz plonowanie skorzonery
(Scorzonera hispanica L.)

Variablility effect of applied cultivar and cultivation method on scorzonera (Scorzonera hispanica L.) roots growth dynamics and yield
 
 
 
AGNIESZKA DOLOTA, BARBARA DĄBROWSKA
Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych
na dynamikę zbiorów i plon materiału siewnego
skorzonery (Scorzonera hispanica L.)

Effect of some agrotechnical factors on scorzonera (Scorzonera hispanica L.) yield dynamics and the yield of its sowing material
 
 
 
MAŁGORZATA KAWECKA-RADOMSKA
Zawartość olejku eterycznego oraz garbników
w owocach kilku odmian kopru ogrodowego
Anethum graveolens L.

The content of essential oil and tannins in fruit
of some cultivars of dill (Anethum graveolens L.).
 
 
 
MAREK GAJEWSKI, JACEK KRAWCZYK,
ALEKSANDRA DĄBROWSKA

The influence of cold storage on the quality of carrot cultivars
Wpływ przechowywania w chłodni na jakość korzeni wybranych odmian marchwi
 
 
 
KATARZYNA KMIEĆ
Constancy of occurrence of aphid community (Hemiptera, Aphididae) on roses in the urban conditions of Lublin
Stałość występowania zespołu mszyc (Hemiptera, Aphididae) zasiedlającego róże w warunkach miejskich Lublina
 
 
 
ALINA PASTUCHA
Przydatność metody biologicznej
w ograniczeniu chorób grochu (Pisum sativum L.)

Usefulness of biological method in reducing the pea (Pisum sativum L.) diseases
 
 
 
ARKADIUSZ CHUDZIK
Produkcja wybranych gatunków warzyw gruntowych
w Polsce w latach 1996-2005

Production of the chosen field vegetables in Poland in the years 1996-2005
 
 
 
EUGENIA CZERNYSZEWICZ
Zmiany w produkcji materiału wyjściowego
drzewek owocowych na Lubelszczyźnie w latach 1994-2004

Changes in the production of nursery materials for fruit
in the region of Lublin in the years 1994-2004