Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2007
Vol. XVII
(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Prof. dr hab. Janusz Lipecki wybitny naukowiec, nauczyciel i praktyk

pdf

 
 
 
MARIA TENDAJ, BARBARA MYSIAK
Plonowanie cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) w zależności od terminu sadzenia rozsady i stosowania płaskich osłon
The yield of Japanese bunching onion (Allium fistulosum L.) depending on planting time of transplant and use of flat covers
 
 
 
EWA ROŻEK
Plonowanie cykorii sałatowej (Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.) uprawianej w kilku terminach
Yielding of chicory (Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.) cultivated at several dates
 
 
 
JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA, BRYGIDA WIERZBICKA
Wpływ podłoża na plonowanie kilku odmian pomidora uprawianego w nieogrzewanym tunelu foliowym
Effect of soil substrate on the yield of some tomato cultivars grown in an unheated plastic tunnel
 
 
 
ROBERT GRUSZECKI
Wpływ odmiany na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) w warunkach Lubelszczyzny. Część I. Plon korzeni
Effect of cultivar on the quantity and quality of the Hamburg parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) yield in the Lublin region. Part I. Yield of roots
 
 
 
ROBERT GRUSZECKI
Wpływ odmiany na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) w warunkach Lubelszczyzny. Część II. Plon liści
Effect of cultivar on the quantity and quality of the Hamburg parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) yield
in the Lublin region. Part II. Yield of leaves
 
 
 
ZENIA MICHAŁOJĆ
Ocena stanu odżywiania gomfreny (Gomphrena globosa L.) w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem
Evaluation of nutrition level in globe amaranth (Gomphrena globosa L.) depending on differentiated nitrogen and potassium fertilization
 
 
 
MAREK DĄBSKI, MARZENA PARZYMIĘS
The influence of type and concentration of carbohydrates on growth and branching of Clematis integrifolia in vitro
Wpływ rodzaju i stężenia węglowodanów na wzrost i rozkrzewianie Clematis integrifolia in vitro
 
 
 
EUGENIA CZERNYSZEWICZ
Wpływ cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych na preferencje konsumentów jabłek
The effect of demographic and socio-economics features on preferences of apple consumers
 
 
 
EUGENIA CZERNYSZEWICZ
Konsumenckie spojrzenie na jakość jabłek
A consumer's look at the apple quality
 
 
 
ROBERT KALBARCZYK
Potencjalne zmniejszenie plonu ogórka w uprawie polowej na terenie Polski powodowane niedoborami opadów atmosferycznych
A potential decrease of the yields of cucumber in the field cultivation in Poland caused by precipitation deficiency