Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2008
VOL. XVIII (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

ROBERT POKLUDA
Content of dry matter, carotenoids and reducing sugars in selected vegetables
Zawartość suchej masy, karotenoidów i cukrów w niektórych warzywach

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

STANISŁAW WOCIÓR, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA
Wzrost i plonowanie drzew wiśni odmiany ‘Łutówka’ okulizowanych na dwóch podkładkach
Growth and yielding of ‘Schatenmorelle’ cherry trees on two rootstocks

Read abstract

Czytaj streszczenie