Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2008
VOL. XVIII (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

DARIUSZ WACH
Wpływ ściółkowania gleby materiałami organicznymi na wzrost wegetatywny borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
Effect of soil mulching with some organic materials on vegetative growth of highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.)

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 

DARIUSZ WACH
Wpływ ściółkowania gleby materiałami organicznymi na wielkość jagód borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
Effect of soil mulching with some organic materials on the size of berries highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie