Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2008
VOL. XVIII (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MARIOLA WROCHNA, HELENA GAWROŃSKA, STANISŁAW W. GAWROŃSKI
Wpływ chlorku sodu w podłożu na kiełkowanie nasion oraz biomasę roślin ozdobnych z rodzin komosowatych i szarłatowatych
Effect of sodium chloride on seed germination and biomass of ornamental plants from the families of Amaranthaceae and Chenopodiaceae

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 

ANNA EWA WOJCIECHOWSKA
Zawartość składników mineralnych we wrotyczu (Tanacetum vulgare L.) pochodzącym z różnych stanowisk
The content of mineral elements in Tanacetum vulgare L. from different habitats