Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2008
VOL. XVIII (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

WIOLETTA WRÓBLEWSKA
Zmiany w eksporcie i imporcie cebul i bulw kwiatowych w Polsce w latach 1995–2005
Changes of flower bulbs export and import in Poland in the years 1995–2005

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract