Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2009
VOL. XIX (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

IZABELA KOT
The catch of tortricid moths to pheromone traps in apple orchards. Part I. Dynamics of moths flight
Odłowy motyli zwójkówek liściowych do pułapek feromonowych w sadach jabłoniowych. Część I. Dynamika lotu motyli

pdf

 
 

IZABELA KOT
The catch of leaf tortricids moths to pheromone traps in apple orchards. Part II. Structure of number

Odłowy motyli zwójkówek liściowych do pułapek feromonowych w sadach jabłoniowych. Część II. Struktura liczebności

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

DANUTA KOZAK, MAGDALENA STELMASZCZUK
The effect of benzyladenine on shoot regeneration in vitro of Zantedeschia aethiopica ‘Green Goddess’
Wpływ benzyloadeniny na regenerację pędów Zantedeschia aethiopica ‘Green Goddess’ in vitro

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

TADEUSZ KĘSIK
Mineralne żywienie i nawożenie roślin ogrodniczych w pracy naukowo-badawczej prof. dr. hab. Józefa Nurzyńskiego
Mineral feeding and fertilization of horticultural plants in the research by Professor Doctor Habilitated Józef Nurzyński

Czytaj streszczenie

Read summary