Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2009
VOL. XIX (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MARZENA BŁAŻEWICZ-WOŹNIAK
Wpływ osłaniania gleby i roślin oraz terminu siewu na wschody i wzrost dwóch odmian kopru włoskiego w uprawie polowej
Effect of covering and sowing date on the emergence and growth of two fennel cultivars grown in the field

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary