Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2010
VOL. XX (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

DANUTA KOZAK, MAGDALENA STELMASZCZUK
The influence of cytokinins on in vitro multiplication of Aeschynanthus hybridus ‘Carina’ shoots
Wpływ cytokinin na namnażanie in vitro pędów Aeschynanthus hybridus ‘Carina’

pdf

 
 

KATARZYNA KMIEĆ, IZABELA KOT
Występowanie mszyc z podrodziny Eriosomatinae na wiązach w parkach Lublina
Occurence of aphids from Eriosomatinae subfamily on elms in the gree area in Lublin