Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2011
VOL. XXI (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

STANISŁAW KWIATKOWSKI, AGNIESZKA NAJDA, TADEUSZ WOLSKI, KAZIMIERZ GŁOWNIAK
Wielkość i jakość plonu pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.). Cz. I. Ziele
Quality and quantitative of the yield of Dracocephalum moldavica L. Part I. Herbs

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

AGNIESZKA NAJDA, STANISŁAW KWIATKOWSKI, TADEUSZ WOLSKI, KAZIMIERZ GŁOWNIAK
Wielkość i jakość plonu pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.). Cz. II. Nasiona
Quality and quantitative of the yield of Dracocephalum moldavica L. Part II. Seeds

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

STANISŁAW KWIATKOWSKI, AGNIESZKA NAJDA, TADEUSZ WOLSKI, KAZIMIERZ GŁOWNIAK
Wielkość i jakość plonu pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.). Cz. III. Instrukcja uprawy
Quality and quantitative of the yield of Dracocephalum moldavica L. Part III. Growing instruction

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

RENATA WOJCIECHOWSKA, ANNA KOŁTON, STANISŁAW ROŻEK
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na wybrane składniki chemiczne kapusty głowiastej białej ‘Galaxy F1’ po przechowywaniu
The effect of different nitrogen fertilization on some chemical compounds in white cabbage ‘Galaxy F1 after storage

Czytaj streszczenie

Read summary