Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2012
VOL. XXII(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

ZBIGNIEW JAROSZ
Wpływ nawozu PentakeepR V na plonowanie oraz zawartość wybranych makro- i mikroelementów w sałacie
The effect of PentakeepR V fertilizer on the yielding and content of selected macro- and micronutrients in lettuce

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 
ZBIGNIEW KOZIARA, LUCYNA OZGA
Ocena przydatności wybranych gatunków pnączy
uprawianych w warunkach stresu solnego

Estimation of usefulness of choosen creepers species cultivated under salt stress conditions
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Ocimum basilicum L. - wartościowa roślina przyprawowa, lecznicza i olejkodajna. Praca przeglądowa
Ocimum basilicum L. - a valuable spice, medicinal and oleiferous plant. A review

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK, EWA ROŻEK,
HALINA KUŹNIEWSKA

Plon i skład chemiczny ziela kolendry siewnej
w uprawie szklarniowej

The yield and chemical composition of coriander herb
in the greenhouse cultivation
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
AHMED F. ZABAR, ANDRZEJ BOROWY
Cultivation of date palm in Iraq
Uprawa palmy daktylowej w Iraku
Read summary

Czytaj streszczenie