Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2012
VOL. XXII(3)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK, EWA ROŻEK, KATARZYNA BOLANOWSKA
Wzrost oraz plon roślin trybuli, rokietty i pietruszki w zależności od sposobu uprawy
The growth and the yield of chervil, rocket and parsley depending on the cultivation method

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

KAROLINA PITURA, ZENIA MICHAŁOJĆ, LIDIA NOWAK
Wpływ rodzaju nawozu potasowego oraz dawki węglanu wapnia na stężenie soli w podłożu, plonowanie i wartość biologiczną wybranych gatunków roślin warzywnych
The effect of potassium fertilizer kind and calcium on salinity, yielding and biological value selected vegetable species

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANDRZEJ SAŁATA, RAFAŁ STEPANIUK
The effect of drip irrigation on zucchini cultivar 'Soraya' yielding
Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie odmiany cukinii 'Soraya'

Read summary

Czytaj streszczenie
 
 

SZYMON SUCHECKI
Ocena przydatności wybranych odmian gryki Fagopyrum esculentum Moench
Evaluation of the suitability of buckwheat Fagopyrum esculentum Moench

Czytaj streszczenie

Read summary