Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2012
VOL. XXII(4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Lebiodka pospolita (Origanum vulgare L.)
- dziko rosnąca i uprawiana roślina zielarska

Common oregano (Origanum vulgare L.) - wild-growing and cultivated medicinal plant

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

STANISŁAW WOCIÓR, PIOTR BARYŁA, MAGDALENA KAPŁAN, PIOTR KICZOROWSKI, SALWINA PALONKA, IRENA WÓJCIK
Badania efektów różnych terminów przycinania
krzewów berberysu Thunberga w szkółce polowej

Studies on the effects of cutting down of the bushes Berberis thunbergii DC 'Atropurpurea' in commercial nursery

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

WIOLETTA WRÓBLEWSKA, PAWEŁ RUDZKI
Tendencje w produkcji roślin ozdobnych
metodą kultur tkankowych w Polsce i na świecie
The production tendency of ornamental plants by tissue culture in Poland and the world

Read summary

Czytaj streszczenie