Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2013
VOL. XXIII(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Spis treści
Table of contents
 
     

AGNIESZKA PIWONI
Grzyby występujące na cebulach szafirka armeńskiego
(Muscari armeniacum) uprawianego w okolicach Puław
Fungi occurring on the bulbs of grape hyacinth (Muscari armeniacum) grown near Puławy

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
BARBARA MARCINEK
Wpływ długości okresu chłodzenia cebul na jakość kwiatów ciętych tulipanów pędzonych w okresie zimowym
The effect of cooling duration of bulbs on the quality of tulips cut flowers forcing in winter

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ROBERT GRUSZECKI
Wpływ normy siewu na wielkość i jakość plonu nasion pasternaku
Effect of seed rate on quantity and quality of parsnip seed yield
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Melisa lekarska (Melissa officinalis L.) - skład chemiczny i aktywność biologiczna
Lemon balm (Melissa officinalis L.) - chemical composition and biological activity
Czytaj streszczenie

Read summary