Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2013
VOL. XXIII(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

ALICJA WIETESKA, ANETA WESOŁOWSKA, DOROTA JADCZAK
Analiza składu olejku eterycznego oraz ekstraktów
otrzymanych z ziela krwiściągu mniejszego
(Sanguisorba minor Scop.) metodą GC/MS
Analysis of the composition of essential oil and extracts obtained from the herb of salad burnet (Sanguisorba minor Scop.) by GC/MS method

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK,
KATARZYNA DZIDA, ANNA RESZKA
Plon i skład chemiczny zgrubień rzodkiewki
(Raphanus sativus L. var. sativus L.)
w zależności od żywienia roślin azotem i potasem
The yield and chemical composition of radish roots (Raphanus sativus L. var. sativus L.) in relation to the nitrogen and potassium feeding of plants

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MARIUSZ SZMAGARA
Grzyby występujące na liściach i pędach róż uprawianych w tunelu foliowym
Fungi occurring on the leaves and stems of roses grown in a foil tunnel
Czytaj streszczenie

Read summary