Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2013
VOL. XXIII(3)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

ZBIGNIEW JAROSZ, KATARZYNA DZIDA, KAROLINA PITURA, JOANNA KONOPIŃSKA, LIDIA NOWAK
Przydatność kwasu 5-aminolewulinowego w procesie
fitoekstrakcji kadmu

Usefulness of 5-aminolevulinic acid in cadmium phytoextraction process

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
IWONA SZOT, TOMASZ LIPA, PAWEŁ KRAWIEC
Ocena możliwości wykorzystania olejów naturalnych
do przerzedzania kwiatów czereśni

Estimating the possibility of using the natural oils to flower thinning of sweet cherry

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
KATARZYNA DZIDA, RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK,
PAULINA SMYK, LIDIA NOWAK, JOANNA KONOPIŃSKA

Możliwości zastosowania wybranych gatunków roślin
zielarskich przy obiekcie uzdrowiskowym

Possibility of using selected species of medicinal plants at a health resort
Czytaj streszczenie

Read summary