Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2013
VOL. XXIII(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

JACEK GAWROŃSKI, JADWIGA ŻEBROWSKA, ELŻBIETA KACZMARSKA, WOJCIECH MARECKI, MAGDALENA DYDUCH-SIEMIŃSKA, JERZY ORTYŃSKI, PIOTR SZYPIŁO, BOŻENA SZAFRAŃSKA, KATARZYNA CZOPSKA
Analiza wzrostu i rozwoju siewek jagody kamczackiej
(Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.) w kulturze in vitro
Analysis of growth and development of blue honeysuckle (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.) seedlings in in vitro culture

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
DARIUSZ WACH
Zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianej na Lubelszczyźnie
Content of macronutrients in leaves of highbush blueberry grown in the Lublin Region

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
TERESA RODKIEWICZ
Szczypiorek (Allium schoenoprasum L.) - biologia i uprawa
Chive (Allium schoenoprasum L.) - biology and cultivation
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
ANDRZEJ BOROWY, MONIKA PODOLSKA, SALWINA PALONKA
Effect of green manures on the growth and yield of celeriac
Wpływ nawozów zielonych na wzrost i plonowanie selera korzeniowego
Czytaj streszczenie

Read summary