Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2014
VOL. XXIV(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     

MARIA TENDAJ, BARBARA MYSIAK, ROBERT GRUSZECKI
Plon cebul i zawartość wybranych składników pokarmowych u kilku odmian cebuli zwyczajnej i szalotki
Yield and content of selected nutrient components in some cultivars of onion and shallot bulbs

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

MARZENA BŁAŻEWICZ-WOŹNIAK, ARKADIUSZ KRZYSIAK, AGNIESZKA NAJDA, MONIKA BALTYN
Wpływ płaskiego osłaniania i uprawy współrzędnej
na skład chemiczny liści sałaty rzymskiej (Lactuca sativa L. var. romana Garst.)
Effect of flat covering and intercropping on chemical composition of leaves of romaine lettuce (Lactuca sativa L. var. romana Garst.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ROBERT GRUSZECKI, EWELINA ŁOPUCKA
Wpływ obsady roślin na wielkość i jakość plonu
marchwi uprawianej na redlinach

Effect of plant density on the quantity and quality of carrots grown on ridges

Czytaj streszczenie

Read summary