Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2014
VOL. XXIV(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
ROBERT GRUSZECKI
Systemy klasyfikacji warzyw w polskiej literaturze ogrodniczej
The vegetable classification systems in Polish horticultural literature
pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
EDYTA GÓRSKA-DRABIK
The effects of temperature on the development
of the moth Acrobasis advenella (Zinck.) in the laboratory

Wpływ temperatury na długość rozwoju Acrobasis advenella (Zinck.) w warunkach laboratoryjnych
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Wzrost, plon i składniki chemiczne surowca wybranych odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)
Growth, yield and chemical constituents of raw material of chosen pot marigold (Calendula officinalis L.) cultivars

Czytaj streszczenie

Read abstract