Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2014
VOL. XXIV(3)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
BARBARA MARCINEK
Ocena przydatności nowych odmian tulipanów do uprawy na kwiat cięty w okresie zimowym
Evaluation of the suitability of new tulip cultivars for cut flower production in winter
pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
RAFAŁ PAPLIŃSKI
Analiza wybranych cech liści i kwiatów kilku tycznych odmian fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus L.)
Analysis of selected characteristics of leaves and flowers of several cultivars of runner bean (Phaseolus coccineus L.)
Czytaj streszczenie

Read abstract
 
BARBARA MARCINEK, HALINA LASKOWSKA
Wpływ terminu stosowania herbicydów i ściółkowania
na kwitnienie i plon cebul tulipana ‘Double Dazzle’
The effect of the date of herbicides application and mulching on ‘Double Dazzle’ tulip flowering and bulbs yield

Czytaj streszczenie

Read abstract