Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2014
VOL. XXIV(4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
50 lat pracy naukowej prof. dr. hab. Tadeusza Kęsika
50 years of scientific work of professor Tadeusz Kęsik
pdf


 
DARIUSZ WACH
Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego nawozem Busz-1 na plonowanie i zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) odmiany ‘Bluecrop’
Effect of foliar nutrition with Busz-1 fertilizer on the yield and the content of selected macronutrient in the leaves of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) ‘Bluecrop’
Czytaj streszczenie

Read abstract
 
MAREK KOPACKI
Grzyby zasiedlające bukszpan w nasadzeniach miejskich
Fungi occurring on buxus in the urban area

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
KAROLINA PITURA, MARZENA BŁAŻEWICZ-WOŹNIAK,
ZBIGNIEW JAROSZ, JOANNA KONOPIŃSKA

Cechy wzrostu i kwitnienia krwawnika pospolitego
(Achillea millefolium L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w zależności od siedliska

Features of the white-flowered yarrow (Achillea millefolium L.) growth and flowering in Łęczna-Włodawa Lake District depending on environmental conditions
pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
ARKADIUSZ CHUDZIK
Koszty i dochodowość produkcji pomidorów pod osłonami w zależności od technologii produkcji
Costs and profitability of tomato production under cover depending on the production technology
Czytaj streszczenie

Read abstract
 
ŁUKASZ KOPIŃSKI, EUGENIA CZERNYSZEWICZ
Grupy i organizacje producentów w ogrodnictwie
w Polsce w latach 2004–2014

Producer groups and organizations in horticulture in Poland during 2004–2014

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA
Effect of some biotechnical preparations on the growth of sweet pepper plants in the field production
Wpływ niektórych preparatów biotechnicznych na wzrost papryki uprawianej w polu

Read abstract

Czytaj streszczenie