Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2015
VOL. XXV(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
Renata Nurzyńska-Wierdak
Terapeutyczne właściwości olejków eterycznych
Therapeutic properties of essential oils
Czytaj streszczenie

Read abstract
 
Grażyna Zawiślak
Hortiterapia jako narzędzie wpływające na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka
Horticultural therapy as a tool influencing the improvement of human mental and physical health

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
Paweł Szot, Marzena Parzymies, Monika Poniewozik
Rozmnażanie storczyków w kulturach tkankowych
Propagation of orchids in tissue cultures
pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract