Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2015
VOL. XXV(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
ANDRZEJ BOROWY, MAGDALENA KAPŁAN, MONIKA RULAK
The impact of mycorrhizal inoculation on the growth and yield of stake tomato under field cultivation
Wpływ szczepionki mikoryzowej na wzrost i plonowanie pomidora palikowego uprawianego w polu
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
MACIEJ MALEC, KATARZYNA GOLAN
Występowanie czerwców z rodzaju Physokermes (Hemiptera, Coccoidea) w Polsce i w Europie
The occurrence of genus Physokermes (Hemiptera, Coccoidea) in Poland and Europe

Czytaj streszczenie

Read abstract