Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2015
VOL. XXV(4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
HALINA BUCZKOWSKA, ANDRZEJ SAŁATA, MONIKA GRECZKOWSKA
Zawartość wybranych składników chemicznych w liściach roślin ozdobnych z rodzaju Brugmansia oraz w liściach bielunia indiańskiego (Datura innoxia Mill.)
The content of some chemical components in the leaves of ornamental plants of Brugmansia and thorn-apple (Datura innoxia Mill.)
Czytaj streszczenie

Read abstract
 
HELENA ŁABUDA, RAFAŁ PAPLIŃSKI, EWA ROŻEK
Plonowanie fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.)
w uprawie wiosennej i jesiennej w tunelu foliowym
The yielding of French bean (Phaseolus vulgaris L.) in the spring and autumn cultivation in the plastic tunnel

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK, GRAŻYNA ZAWIŚLAK,
MICHAŁ PACEK, TERESA RODKIEWICZ

Ocena morfologiczna roślin oraz analiza składu
chemicznego kwiatów wybranych odmian nagietka
lekarskiego (Calendula officinalis L.)
Morphological analysis of plants and chemical composition of flowers of selected cultivars of pot marigold (Calendula officinalis L.)

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
ALI HAMOOD THANOON, AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA,
HALINA BUCZKOWSKA

Biodiversity of fungi colonizing hull-less seed squash
(Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.)
cultivated in an organic farm

Bioróżnorodność grzybów występujących na dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) o nasionach bezłupinowych, uprawianej w gospodarstwie ekologicznym

Read abstract

Czytaj streszczenie

     
DARIUSZ WACH
Wpływ intensywności cięcia na wzrost i plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) odmiany ‘Bluecrop’
Effect of pruning intensity on the growth and yield of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) ‛Bluecrop’

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
PIOTR KICZOROWSKI, ANDRZEJ BOROWY, PIOTR BARYŁA, GRZEGORZ KOWAL
Wpływ pochodzenia nasion na parametry wzrostu siewek wybranych gatunków drzew uprawianych w szkółce
The effect of the seeds’ origin on the growth parameters of seedlings of chosen tree species grown in the nursery

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
ANNA STEFANIAK, MONIKA GRZESZCZUK
Charakterystyka wybranych gatunków roślin ozdobnych o kwiatach jadalnych
Characterisation of some ornamental plant species with edible flowers

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
27.06.2016