Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2016
VOL. XXVi (1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     

ANDRZEJ BOROWY, PIOTR KICZOROWSKI, IRENA WÓJCIK
Evaluation of fluazifop-P-butyl and napropamide usefulness for weed control in borage (Borago officinalis L.) cultivation
Ocena przydatności fluazifop-P-butylu i napropamidu do zwalczania chwastów w uprawie ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

ANETA STAWIARZ, ROBERT GRUSZECKI
Wpływ zastosowania preparatu Calcorium Liquide na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum ssp. tuberosum)
Effect of Calcorium Liquide on the quality and quantity of Hamburg parsley (Petroselinum crispum ssp. tuberosum) yield

Czytaj streszczenie

Read abstract

     

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Właściwości lecznicze i wykorzystanie w fitoterapii niektórych gatunków roślin drzewiastych. Drzewa liściaste półkuli północnej
Healing properties and the use of some species of woody plants in phytotherapy. Deciduous trees in the northern hemisphere

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
     
29.07.2016