Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2016
VOL. XXVi (2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
ERNEST STAWIARZ, ANNA WRÓBLEWSKA
Kwitnienie i pożytek pyłkowy Linum perenne L.
Flowering and pollen flow of Linum perenne L.

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
ANNA KALINA-GAGNELID, EWA KOSIACKA-BECK, IZABELA MYSZKA-STĄPÓR, MAJA SKIBIŃSKA
Ogrody hortiterapeutyczne dla osób dorosłych z autyzmem – zasady projektowania
Horticultural therapy gardens for adults with autism – guidelines for designing

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Właściwości lecznicze i wykorzystanie w fitoterapii niektórych gatunków roślin drzewiastych. Krzewy półkuli północnej
Healing properties and the use of some species of woody plants in phytotherapy. Shrubs in the northern hemisphere

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
EWA ZALEWSKA, RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Rośliny z rodziny Apiaceae źródłem surowca farmakopealnego
Plants from Apiaceae family – a source of the raw pharmacopeias material

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
     
14.11.2016