Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EEE HORTICULTURA
ROCZNIK 2016
VOL. XXVi (4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     
MARGOT DUDKIEWICZ, WOJCIECH DURLAK, MAREK DĄBSKI, MARCIN IWANEK, ZBIGNIEW JAROSZ, KAROLINA PITURA
Możliwość zastosowania gatunków obcego pochodzenia
w rewitalizacji obiektów zabytkowych na podstawie występowania drzew pomnikowych

The possibility using alien species in revitalization of historic buildings based on the occurrence of monumental trees

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
HELENA ŁABUDA, ALINA PASTUCHA, RAFAŁ PAPLIŃSKI
Wpływ zagęszczenia roślin na zdrowotność i plonowanie fasoli szparagowej w tunelu wysokim
Influence of plant density on the healthiness and yielding of French bean in high tunnel cultivation

Czytaj streszczenie

Read abstract

     

KAMILA BOJKO, JOANNA CZAJKA, EDWARD MELLER, JUSTYNA SZYMAŃSKA
Wpływ rodzaju podłoża i metody uprawy na plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
The influence of substrate type and the method of cultivation on the yielding of sweet basil (Ocimum basilicum L.)

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK, GRAŻYNA ZAWIŚLAK
Substancje bioaktywne oraz aktywność antyoksydacyjna bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.)
Bioactive compounds and antioxidant activity of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and lemon balm (Melissa officinalis L.)

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
JAKUB OLIWA, JUSTYNA BARAN, BEATA BARABASZ-KRASNY, KATARZYNA MOŻDŻEŃ
Ocena możliwości pozyskiwania roślin leczniczych ze stanu naturalnego na przykładzie gminy Żurawica (woj. podkarpackie, południowa Polska)
Evaluation of the possibility of obtaining medicinal plants from the natural sites on the example of Żurawica district (Podkarpackie province, South Poland)

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Wybrane aspekty aktywności biologicznej flawonoidów
Selected aspects of the biological activity of flavonoids

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Potencjał fitoterapeutyczny wybranych gatunków z rodzaju Satureja (Lamiaceae)
Phytotherapy potential of selected species of genus Satureja (Lamiaceae)

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA, EMILIA MIKULEWICZ, ARTUR DOBROWOLSKI
Wpływ kwietników i rabat miejskich na życie człowieka niepełnosprawnego
The influence of city flower beds and seasonal flower beds on the life of the disabled

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
5.06.2017