Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES HORTICULTURAE

ROCZNIK 2017
VOL. XXVIi (1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

MAGDALENA KAPŁAN, MARCELA KRAWIEC, ANDRZEJ BOROWY, IRENA WÓJCIK, SALWINA PALONKA, KAMILA KLIMEK, SZYMON CAPAŁA
Wpływ zastosowania preparatu Complex PA na wielkość i jakość plonu winorośli
The effect of Complex PA on the quality and quantity of vine yield

Czytaj streszczenie

Read abstract

PAULA JADCZAK, KAMILA BOJKO, ANETA WESOŁOWSKA
Chemical composition of essential oils isolated from Mexican giant hyssop [Agastache mexicana (Kunth.) Link. & Epling.] via hydrodistillation in Deryng and Clevenger apparatuses
Porównanie składu chemicznego olejku eterycznego pozyskanego poprzez hydrodestylację ziela kłosowca meksykańskiego [Agastache mexicana (Kunth.) Link. & Epling.] z wykorzystaniem aparatów Derynga oraz Clevengera

Czytaj streszczenie

Read abstract

ADAM MAROSZ
Owoce jagody goji (Lycium barbarum i Lycium chinense) – nowe możliwości dla ogrodnictwa czy zagrożenie dla konsumentów?
Fruits of goji berry (Lycium barbarum and Lycium chinense) – new possibility for horticulture or risk for consumers?

Czytaj streszczenie

Read abstract

GRAŻYNA ZAWIŚLAK, RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Rozwój roślin oraz skład chemiczny olejku eterycznego krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) uprawianego w warunkach klimatu umiarkowanego
Plant development and chemical composition of essential oil of yarrow (Achillea millefolium L.) cultivated under temperate climate

Czytaj streszczenie

Read abstract

ANNA M. AMBROSZCZYK, ADRIANA NOWICKA-POŁEĆ, EDYTA KĄKOL, ELŻBIETA JĘDRSZCZYK
The influence of additives to the peat substrate on the yielding and chemical composition of sweet pepper fruits (Capsicum annuum L.) grown in greenhouse
Wpływ dodatków do substratu torfowego na plon i skład chemiczny owoców papryki (Capsicum annuum L.) uprawianej w szklarni

Czytaj streszczenie

Read abstract

ELŻBIETA POGROSZEWSKA, JERZY HETMAN, MONIKA PONIEWOZIK, BOŻENA DENISOW, KRYSTYNA RYSIAK
Charakterystyka roślin z rodzaju Paeonia L. w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Część I. Fazy fenologiczne
Characteristics of plants of the genus Paeonia L. in the Botanical Garden Mariae Curie Sklodowska University in Lublin. Part I. Phenological stages

Czytaj streszczenie

Read abstract

     
     
28.09.2017