Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES HORTICULTURAE

ROCZNIK 2017
VOL. XXVIi (2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
Strony tytułowe
Title pages
 

BEATA HETMAN, AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA
Identyfikacja morfologiczna grzybów rodzaju Monilinia  występujących na owocach jabłoni  w sadach województwa lubelskiego
Morphological identification of Monilinia fungi on apple fruits occurring in the orchards of the Lublin Province

Czytaj streszczenie

Read abstract

ERNEST STAWIARZ, ANNA WRÓBLEWSKA, KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, MARZENA MASIEROWSKA
Źródła pożytku nektarowego, pyłkowego i spadziowego rejonu Gór Świętokrzyskich w świetle analizy pyłkowej wybranych produktów pszczelich
Sources of nectar, pollen and honeydew in the Świętokrzyskie Mountains region in the light of pollen analysis of selected honeybee products

Czytaj streszczenie

Read abstract

GRAŻYNA ZAWIŚLAK, RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK
Plon surowca uprawianych oraz dziko rosnących roślin krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) i wrotyczu pospolitego (Tanacetum vulgare L.)
Yield of raw material of cultivated and wild-growing yarrow (Achillea millefolium L.) and tansy (Tanacetum vulgare L.) plants

Czytaj streszczenie

Read abstract

ELŻBIETA POGROSZEWSKA, JERZY HETMAN, MONIKA PONIEWOZIK, BOŻENA DENISOW, KRYSTYNA RYSIAK
Charakterystyka roślin z rodzaju Paeonia w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Część II. Wartość ozdobna
Characteristics of genus Paeonia plants in the Botanical Garden of the Mariae Curie-Skłodowska University in Lublin. Part II. Ornamental value

Czytaj streszczenie

Read abstract

23.12.2017