Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2005
VOL. LX (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Grzegorz Lonc, Radosław Szalak
The structures and topography of the nuclei of the cerebellum in chinchilla
Budowa i topografia jąder móżdżku szynszyli

 
 
 
Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Cezary Kowalski,
Grażyna Ziółkowska, Jacek Banachiewicz

Biological activity of 1,2,4-triazineand 1,2,4-triazole derivatives
Aktywność biologiczna pochodnych 1,2,4-triazin i 1,2,4-triazoli 15
 
 
 

Jacek Madany, Józef Filar, Hubert Nowakowski
Przydatność pośmiertnego oznaczania stężenia mocznika w płynie przedniej komory oka w rozpoznawaniu mocznicy u psów
Usefulness of post-morten estimation of urea level in the aqueous humour in recognizing uremia in dogs

 
 
 
Jacek Madany, Małgorzata Wiśniewska
Babeszjoza psów
Canine babesiosis
 

 

 
Jacek Madany, Małgorzata Wiśniewska
Cyklosporyna - jej właściwości i zastosowanie w okulistyce małych zwierząt
Cyclosporine - its properties and application in ophthalmology medicine of small animals
 
 
 

Łukasz Kurek, Adam Stec
Wpływ okresu okołoporodowego i wieku na zawartość wybranych makroelementów, wolnych kwasów tłuszczowych oraz wskaźników funkcji narządów miąższowych u zdrowych krów mlecznych
The influence of the perinatal period and age on the levels of selected macroelements, indicators of parenchyma organs and level of free fatty acids

 
 
 
Mariusz Chyczewski, Marek Jałyński, Marek Nowicki,
Wiesław Brzeski

Biostymulacja laserowa w chorobach neurologicznych psów
Laser biostimulation in neurological diseases of dogs 58
 

 

 
Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Dorota Luft-Deptuła
Krwotoczna choroba zwierzyny płowej (EHD) - nowa choroba zakaźna podlegająca zwalczaniu na terenie Polski
Epizootic haemorrhagic disease of deer (EHD) - new infectious disease under control in Poland
 
 
 

Marcin Szczepanik
Nadwrażliwość typu natychmiastowego w przebiegu naturalnej trichofitozy bydła
Immediate hypersensitivity in cattle naturaly infected by trihophytosis

 
 
 
Leszek Guz, Maria Bernadetta Studzińska,
Andrzej Bernard Sadzikowski, Jerzy Lech Gundłach

Anisakioza
Anisakiosis
 

 

 
Leszek Guz, Maria Bernadetta Studzińska, Andrzej Bernard Sadzikowski, Jerzy Lech Gundłach
Larwy Anisakis simplex w wędzonych śledziach
Anisakis simplex larval infestation in smoked herring
 
 
 

Leszek Guz
Hamowanie aktywności proteazowej Aeromonas hydrophila przez śluz i surowicę karpia (Cyprinus carpio L.) I. Wpływ sezonowości
Inhibitory activity of the mucus and serum of the carp (Cyprinus carpio L.) in relation to Aeromonas hydrophila proteases I. Sesonality

 
 
 
Leszek Guz
Hamowanie aktywności proteazowej Aeromonas hydrophila przez śluz i surowicę karpia (Cyprinus carpio L.) II. Wpływ stresu transportowego
Inhibitory activity of the mucus and serum of carp (Cyprinus carpio L.) in relation to Aeromonas hydrophila proteases II. Effect of transport stress
 

 

 
Leszek Guz
Hamowanie aktywności proteazowej Aeromonas hydrophila przez śluz i surowicę karpia (Cyprinus carpio L.) III. Wpływ siarczanu miedzi, trichlorfonu i wapna palonego
Inhibitory activity of the mucus and serum of carp (Cyprinus carpio L.) in relation to Aeromonas hydrophila proteases III. Influence of copper sulphate, trichlorfon and burnt lime
 
 
 
Ryszard Bobowiec, Elżbieta Tusińska, Krzysztof Szkucik,
Franco Martelli, Urszula Kosior-Korzecka

Response of rats with alloxan-induced diabetes to diet supplemented with buckwheat
Odpowiedź szczurów z cukrzycą alloksanową na pokarm z dodatkiem gryki
 
 
 
Urszula Kosior-Korzecka, Anna Swadźba, Ryszard Bobowiec, Joanna Wessely-Szponder
PMSG influence on oestrogen secretion by porcine granulosa cells from ovarian follicles and cysts in vitro
Wpływ PMSG na wydzielanie estrogenów przez komórki ziarniste pęcherzyków i torbieli jajnikowych macior in vitro
 
 
 
Marta Wójcik, Ryszard Bobowiec, Piotr Silmanowicz
Changes of bile secretion and liver lipid peroxydation under influence of glicocortycoids in sheep
Zmiany wydzielania żółci i peroksydacji lipidów w wątrobie owiec pod wpływem glikokortykoidów
 
 
 
Jerzy Rzedzicki, Monika Skowron, Agnieszka Kolasa,
Ewelina Pyzik

Influence of selected antibiotics on serological test results at hens infected with Salmonella Enteritidis rods
Wpływ wybranych antybiotyków na wyniki badań serologicznych kurcząt zakażonych pałeczkami Salmonella
 
 
 
Przemysław Sobiech, Magdalena Zbanyszek, Zygmunt Kuleta
Wskaźniki układu krzepnięcia krów rasy h-f
Coagulation profile of H-F cows
 
 
 
Przemysław Sobiech, Andrzej Pomianowski, Anna Snarska
Aktywność izoenzymów LDH u koźląt w pierwszym okresie życia
Activity of LDH isoenzymes in goat kids during the first life period
 
 
 
Magdalena Guz, Leszek Guz
Emisja amoniaku do powietrza z fermy indyków
Ammonia emission from turkey farm