Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2006
VOL. LXI (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

Tadeusz Wolski, Tomasz Baj, Stanisław Kwiatkowski
Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis L.) zapomniana roślina lecznicza, przyprawowa oraz miododajna
Hysop (Hyssopus officinalis L.) forgotten medicinal, flavoring and honey-yields plant

pdf

 
 
 
Olaf Kalisz, Tadeusz Wolski, Marek Gerkowicz
Miłorząb japoński (Ginkgo biloba) i jego preparaty w terapii zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego
Ginkgo biloba and it's preparations in the treatment of cerebral and peripheral blood flow insufficiency
 
 
 
Cezary Kowalski, Małgorzata Pomorska
Evaluation of bioequivalence of two tylosin formulations after oral administration in broiler chickens
Ocena biorównoważności pomiędzy dwoma preparatami tylozyny po podaniu doustnym u kurcząt
 
 
 
Jerzy Lech Gundłach, Andrzej Bernard Sadzikowski,
Maria Bernadetta Studzińska
Inwazje pierwotniaków u koni
Protozoal invasions in horses
 
 
 
Jacek Madany
Corneal dystrophies and degenerations in dogs
Dystrofie i degeneracje rogówki u psów
 
 
 
Cezary Kowalski, Małgorzata Pomorska, Bronisław K. Głód, Anna Konior
Zastosowanie metody fluorymetrycznej do oszacowania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego
Total antioxidant potential measurement using improved fluorometric assay
 
 
 
Maria Kowalska, Jacek Sroka
Badania nad występowaniem przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w surowicach psów z objawami neurologicznymi
Studies on the occurrence of antibodies to anti-Toxoplasma gondii in the serum of dogs with neurological signs

pdf

 
 
 
Grażyna Ziółkowska, Stanisław Tokarzewski,
Sławomir Strumiło, Adam Tylicki

Antifungal efficacy of oxythiamine - antivitamin derivative of vitamin B1
Antygrzybicza aktywność oksytiaminy - antywitaminowej pochodnej witaminy B1
 
 
 
Grażyna Ziółkowska, Stanisław Tokarzewski,
Aneta Nowakiewicz, Anna Kostruba

Bacteriological flora isolated from geese reproductive flocks
Flora bakteryjna występująca w stadach gęsi reprodukcyjnych
 
 
 
Jacek Madany, Hubert Nowakowski, Andrzej Pępiak,
Sławomir Paśko

Uveitis in a camel - a clinical case
Zapalenie błony naczyniowej u wielbłąda - przypadek kliniczny
 
 
 
Artur Stopyra, Zygmunt Kuleta, Ryszard Tomczyński,
Przemysław Sobiech, Kinga Kędzierska

Bielmo ostropestu plamistego (Silybum marianum) w żywieniu koni
Sylibum marianum in horses feeding
 
 
 
Adriana Świstowska, Zygmunt Kuleta, Artur Stopyra,
Dariusz Minakowski, Ryszard Tomczyński

Zastosowanie makucha lnianego w żywieniu koni sportowych
The use of linseed cake in sport horses nutrition
 
 
 
Krzysztof Szkucik, Renata Pyz-Łukasik
Wartość pH tkanki mięśniowej królików
pH value of rabbit meat

pdf

 
 
 
Grażyna Wałkuska, Jerzy Lech Gundłach,
Andrzej Bernard Sadzikowski, Maria Bernadetta Studzińska, Agnieszka Chałabis-Mazurek, Krzysztof Tomczuk

Zawartość Cd, Cr, Cu, Mn, Ni i Pb w wybranych pasożytach i tkankach ich żywicieli - ptaków wodnych
The content of Cd, Cr, Cu, Mn, Ni and Pb in selected parasites and their hosts - aquatic birds
 
 
 
Stanisław Tokarzewski, Andrzej Wernicki, Marta Kankofer, Renata Urban-Chmiel, Marcin Arciszewski
Transport jako czynnik wzmagający reakcje stresowe u brojlerów kurzych
Transport of chicken broilers as an agent increased stress response
 
 
 
Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Zbigniew Blimke,
Maciej Nowak, Dorota Pomorska

Identyfikacja bakterii z przypadków piodermii psów i ocena ich wrażliwości na antybiotyki najczęściej używane w dermatologii weterynaryjnej
Identification of bacteria from canine pioderma and estimation of susceptibility to the most commonly used antibiotics in veterinary dermatology
 
 
 
Jolanta Kozłowska-Łój, Jolanta Rzymowska
Prevalence of cysticercosis in cattle and pigs in the Lublin province in the years 1993-2004
Występowanie wągrzycy mięśniowej u bydła i trzody chlewnej w województwie lubelskim w latach 1993-2004
 
 
 
Jolanta Kozłowska-Łój, Jolanta Rzymowska
Extensiveness of invasion of Fasciola hepatica L. in cattle in the Lublin province in the period 2001-2004
Ekstensywność inwazji Fasciola hepatica L. u bydła na terenie województwa lubelskiego w latach 2001-2004
 
 
 
Witold Kędzierski, Cezary H. Krawczyk
The levels of triacylglycerols and cholesterol in blood plasma of mares in the periovulatory period
Stężenie triacylogliceroli i cholesterolu w osoczu krwi klaczy w okresie okołoowulacyjnym
 
 
 
Mariusz Pliszczyński, Mariusz Chełmiński, Katarzyna Bizoń
Parametry odporności komórkowej u robotnic pszczoły miodnej Apis mellifera L. (Apidae) w okresie zimowania
Hemocytic immune parameters of the wintering workers of the honey bee Apis mellifera L. (Apidae)
 
 
 
Mariusz Pliszczyński, Dorota Luft-Deptuła, Katarzyna Bizoń
Monitorowanie odporności zimujących robotnic pszczoły miodnej, Apis mellifera L. (Apidae), oparte na teście działania ochronnego
Monitoring of immunity in wintering workers of the honey bee, Apis mellifera L. (Apidae), by a protection test
 
 
 
Mariusz Pliszczyński, Dorota Luft-Deptuła,
Katarzyna Bizoń, Mariusz Chełmiński

Odpowiedź humoralna organizmu zimujących robotnic pszczoły miodnej, Apis mellifera L. (Apidae)
Humoral immune defense of the wintering workers of the honey bee Apis mellifera L. (Apidae)
 
 
 
Ryszard Bobowiec, Michele Ducci, Franco Martelli,
Urszula Kosior-Korzecka, Elżbieta Tusińska

Colonic water and ion transport under the influence of deoxycholic acid, theophylline and ethylenediaminetetraacetate in rats
Wpływ kwasu dezoksycholowego, teofiliny i EDTA na transport jonów i wody w okrężnicy szczurów
 
 
 
Andrzej Wernicki, Renata Urban-Chmiel, Andrzej Puchalski, Patryk Mikucki, Wojciech Łopuszyński
Ocena klinicznych przypadków syndromu oddechowego bydła opasowego w makroregionie lubelskim
Evaluation of clinical cases of acute respiratory syndrome in feedlot cattle in Lublin macroregion
 
 
 
Michał Krakowski, Krzysztof Kostro
Ocena wpływu preparatów Isoprivet i Levamisole na odporność nieswoistą samic lisów polarnych i zdrowotność ich potomstwa
Evaluation of Isoprivet and Levamisole for stimulation of nonspecific immunity in female polar foxes and healthy state of their progeny
 
 
 
Michał Krakowski, Krzysztof Kostro
Wpływ immunostymulacji na odporność nieswoistą samic lisów polarnych w drugiej połowie ciąży i zdrowotność ich potomstwa
Stimulation of nonspecific immunity in female polar foxes in the second part of pregnancy and health state of their progeny
 
 
 
Monika Skowron, Jerzy Rzedzicki, Agnieszka Kolasa
Identification of Salmonella rods in tissues of hens treated with selected antibiotics
Wykrywanie pałeczek Salmonella w tkankach kur leczonych wybranymi antybiotykami