Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2007
VOL. LXII (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
MAGDALENA KRAUZE, JERZY TRUCHLIŃSKI, MAŁGORZATA ADAMCZYK, BOŻENA MODZELEWSKA-BANACHIEWICZ
A note on the effect of garlic, coneflower preparation and 1,2,4-triasole derivative on the hematological and immunological indices of blood of Big-6 turkey-hens
Wpływ zastosowania dodatku czosnku, preparatu z jeżówki oraz pochodnej 1,2,4-triazolu na hematologiczne i immunologiczne wskaźniki krwi indyczek

pdf

 
 
 
MAGDALENA KRAUZE
Influence of differentiated rations of 1,2,4-triasole derivative on the level of chosen blood in-dicators and rearing efficiency of slaughter turkey-hens
Wpływ różnych dawek pochodnej 1,2,4-triazolu na poziom niektórych wskaźników krwi oraz efektywność odchowu indyczek rzeźnych
 
 
 
MAREK CHMIELEWSKI, KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ PLISZCZYŃSKI
Odporność pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w inwazjach pasożytniczych
Immunity of the honey bee (Apis mellifera L.) in parasitic invasions
 
 
 
EWA OSIPOWSKA, MAREK CHMIELEWSKI, KRZYSZTOF BUCZEK
Mechanizmy rozpoznawania immunologicznego u owadów
Insect immunorecognition mechanisms
 
 
 
KRZYSZTOF BUCZEK, MAREK CHMIELEWSKI, MARIUSZ PLISZCZYŃSKI
Odporność pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w zakażeniach wirusowych, bakteryjnych i grzybicach
Immunity of the honey bee (Apis mellifera L.) in viral, bacterial and fungal infections
 
 
 
MARIA TERESA ZOŃ, MAREK CHMIELEWSKI, KRZYSZTOF BUCZEK
Odpowiedź hemocytarna Apis mellifera mellifera L.
Haemocytic response of the honey bee (Apis mellifera mellifera L.)
 
 
 
MARIA TERESA ZOŃ, KRZYSZTOF BUCZEK, MAREK CHMIELEWSKI
Ocena parametrów odporności humoralnej różnych linii Apis mellifera mellifera L.
Evaluation of cell-free immune parameters of different lineages of the honey bee (Apis mellifera mellifera L.)
 
 
 
KRZYSZTOF TOMCZUK, ANDRZEJ BERNARD SADZIKOWSKI, MARIA BERNADETTA STUDZIŃSKA, ANNA WITKOWSKA, ANDRZEJ PUCHALSKI
Przeciwciała przeciwko Neospora caninum w surowicach krów ze średnich i małych gospodarstw okolic Lublina
Antibodies to Neospora caninum in sera of cows from medium and small farms near Lublin
 
 
 
JOANNA WESSELY-SZPONDER, MARTA WÓJCIK
Generation of nitric oxide by neutrophils isolated from heifers in the course of acute and chronic Bovine Respiratory Disease under the influence of IL-8
Wytwarzanie tlenku azotu przez neutrofile wyizolowane od jałówek w przebiegu ostrej i przewlekłej postaci zespołu oddechowego pod wpływem IL-8
 
 
 
WITOLD KĘDZIERSKI, GRAŻYNA WAŁKUSKA
Effectiveness of copper supplementation in mares during reproduction season according to the feed zinc : copper ratio
Efektywność uzupełniania niedoboru miedzi u klaczy w sezonie rozrodczym w zależności od proporcji cynku do miedzi w dawce pokarmowej
 
 
 
GRAŻYNA ZIÓŁKOWSKA, STANISŁAW TOKARZEWSKI
Aktualne problemy w leczeniu i profilaktyce infekcji grzybiczych u ptaków
Current problems in treatment and prevention of mycotic infections in birds
 
 
 
BEATA ABRAMOWICZ
Zaburzenia funkcji nerek i wątroby w przebiegu babeszjozy psów
Kidney and liver disturbances in the course of babesiosis in dogs
 
 
 
OLAF KALISZ, TADEUSZ WOLSKI, MAREK GERKOWICZ, MARCIN SMORAWSKI
Reaktywne formy tlenu (RTF) oraz ich rola w patogenezie niektórych chorób
Reactive oxygen particles and their role in the pathogenesis of particular diseases