Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2007
VOL. LXII (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
MAGDALENA KRAUZE, JERZY TRUCHLIŃSKI, MAŁGORZATA ADAMCZYK, BOŻENA MODZELEWSKA-BANACHIEWICZ
Wpływ czosnku, syntetycznej pochodnej 1,2,4-triazolu oraz preparatu Echinovit C na wybrane wskaźniki profilu metabolicznego krwi indyczek Big-6
Effect of garlic, 1,2,4-triasole derivative and Echinovit C preparation on selected indices of blood metabolic profile of Big-6 turkey-hens

pdf

 
 
 
MAGDALENA KRAUZE, JERZY TRUCHLIŃSKI, MAŁGORZATA ADAMCZYK, MONIKA CENDROWSKA-PINKOSZ
Effectiveness of rearing Big-6 turkey-hens for slaughter fed with garlic, coneflower preparation and 1,2,4-triasole derivative additions
Efektywność odchowu indyczek rzeźnych Big-6 otrzymujących dodatek czosnku, preparatu z jeżówki oraz pochodnej 1,2,4-triazolu
 
 
 
KATARZYNA OLEŚ-BIZOŃ, MARIA TERESA ZOŃ
Wpływ immunostymulatorów naturalnych na odporność hemocytarną zimujących pszczół robotnic, Apis mellifera L. (Apidae)
The influence of immunestimulators of natural origin on haemocytic response of wintering worker honey bees, Apis mellifera L. (Apidae)
 
 
 
DOROTA LUFT-DEPTUŁA, MARIA TERESA ZOŃ, MARIUSZ MIKOŁAJCZAK
Immunostymulatory naturalne i syntetyczne stosowane u pszczoły miodnej - charakterystyka
The honey bee natural and synthetic immunestimulators - characteristics
 
 
 
EWELINA PYZIK, JERZY RZEDZICKI, AGNIESZKA KOLASA
Etiopathogenesis and diagnostics of avian ornithobacteriosis
Etiopatogeneza i diagnostyka ornitobakteriozy ptaków
 
 
 
JOANNA WESSELY-SZPONDER, URSZULA KOSIOR-KORZECKA
A comparison of secretory response of neutrophils isolated from heifers in the course of Bovine Respiratory Disease and severity of clinical signs
Porównanie odpowiedzi sekrecyjnej neutrofili izolowanych od jałówek w przebiegu zespołu oddechowego i stopnia nasilenia objawów klinicznych choroby
 
 
 
WITOLD KĘDZIERSKI
The correlation of blood lactic acid and glycerol levels in Purebred Arabian horses during exercise tests
Współzależność stężenia glicerolu i kwasu mlekowego we krwi koni czystej krwi arabskiej podczas testów wysiłkowych
 
 
 
MARCIN GOŁYŃSKI
Poziomy fibrynogenu i haptoglobiny u bydła z głęboką postacią enzootycznej trichofitozy
Levels of fibrinogen and haptoglobin in cattle with a deep form of enzootic trichophytosis
 
 
 
BEATA ABRAMOWICZ
Hemoliza i zmiany hematologiczne u psów z babeszjozą
Heamolysis and haematology changes in dog with babesiosis
 
 
 
ŁUKASZ ADASZEK, STANISŁAW WINIARCZYK
Sytuacja epizootyczna erlichiozy psów na terenie Lubelszczyzny
Epizootical situation of dogs ehrlichiosis in area of Lubelskie voivodship
 
 
 
LESZEK GUZ, ADAM WAŚKO, ANTONINA SOPIŃSKA, MARIAN JAMROZ
Extracellular protease production by Moritella viscosa
Wytwarzanie pozakomórkowych proteaz przez Moritella viscosa
 
 
 
TADEUSZ WOLSKI, TOMASZ BAJ, DARIUSZ MATOSIUK, STANISŁAW KWIATKOWSKI, AGNIESZKA ZIEWIEC
Szanta zwyczajna (Marrubium vulgare L.) - roślina lecznicza i miododajna
White/Common Horehound (Marubium vulgare L.) - medicinal and honey-yielding plant