Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2008
VOL. LXIII (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

ŁUKASZ ADASZEK, STANISŁAW WINIARCZYK, ANDRZEJ PUCHALSKI
Badania serologiczne w kierunku boreliozy psów na Lubelszczyźnie
Serological investigations towards borreliosis in populations of dogs in Lublin District

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ CHEŁMIŃSKI
Immunosupresja w zakażeniach bakteryjnych i pasożytniczych pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
Immunosupression in bacterial infections and parasitic invasions of the honey bee (Apis mellifera L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ CHEŁMIŃSKI
Ocena efektywności immunostymulatorów biologicznych i syntetycznych u pszczoły miodnej na podstawie testu działania ochronnego
Evaluation of the effectiveness of biological and synthetic immunostimmulators for the honey bee by a protection test

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ CHEŁMIŃSKI, LASSI KAUKO
Immunotoksyczne i immunosupresyjne działanie środowiska na organizm pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
Immunotoxic and immunosuppressive action of environment on the honey bee (Apis mellifera L.)

Czytaj streszczenie

Read summary