Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2008
VOL. LXIII (2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIA TERESA ZOŃ
Ocena parametrów odporności komórkowej różnych linii pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
Evaluation of haemocytic immune parameters of different lineages of the honey bee (Apis mellifera L.)

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

TOMASZ PIECH
Mastitis mycotica u krów – przyczyny, objawy, leczenie
Mastitis mycotica in cows – causes, symptoms, and therapy

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAREK SZCZUBIAŁ
Kształtowanie się stężenia IFN-γ w surowicy świń z zespołem MMA
Concentration of IFN-γ in serum of sows with MMA syndrome

Czytaj streszczenie

Read summary