Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2008
VOL. LXIII (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

KRZYSZTOF BUCZEK
Patogeny Apis mellifera
Pathogens of Apis mellifera

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ROMAN DĄBROWSKI
Zabiegi chirurgiczne a wybrane parametry odporności nieswoistej
Surgery procedures and chosen non-specific immunity parameters

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ŁUKASZ JAROSZ, KATARZYNA WOJCICKA-LORENOWICZ, BARBARA MAJER-DZIEDZIC, KRZYSZTOF KOSTRO, MARIUSZ MIKOŁAJCZAK
Obserwacje kliniczne nad efektywnością preparatu Isoprivet w immunoprofilaktyce nieswoistej streptokokozy świń
Clinical observations on the efficacy of Isoprivet for unspecific immunoprophylactic in streptococcosis of pigs

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MIROSŁAW KARPIŃSKI, ŁUKASZ ADASZEK, LESZEK DROZD, STANISŁAW WINIARCZYK, PIOTR CZYŻOWSKI
Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych mitochondrialnego DNA u sarny (Capreolus capreolus)
Restriction fragment length polymorphism of the mitochondrial DNA in roe deer (Capreolus capreolus)

Czytaj streszczenie

Read summary