Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

KRZYSZTOF BUCZEK
Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD)
Honey bee colony collapse disorder (CCD)

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JOANNA WESSELY-SZPONDER, MARZENA OLSZEWSKA
The relation between neutrophil action, acute phase proteins, and ascorbic acid concentration in plasma of calves in the course of BRD
Zależność pomiędzy aktywnością neutrofili, poziomem białek ostrej fazy i stężeniem kwasu askorbinowego w osoczu krwi w przebiegu zespołu oddechowego u cieląt

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ŁUKASZ ADASZEK, STANISŁAW WINIARCZYK,
ANDRZEJ PUCHALSKI, MARCIN GARBAL, MARTA GÓRNA

The diagnose of Borrelia afzelii infections in dogs
Rozpoznawanie zakażeń Borrelia afzelii u psów

Czytaj streszczenie

Read summary