Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

JERZY RZEDZICKI, DAGMARA STĘPIEŃ-PYŚNIAK
Antimicrobial defence mechanisms of chicken eggs and possibilities for their use in protecting human and animal health
Mechanizmy obrony przeciwzakaźnej jaja oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

SEONG WEI LEE, MUSA NAJIAH, WEE WENDY
Antibiogram and heavy metal resistance pattern of Aeromonas spp. isolated from Asian seabass (Lates calcarifer) hatchery
Antybiogram oraz model odporności na metale ciężkie Aeromonas spp. izolowanego z wylęgarni Lates calcarifer

Czytaj streszczenie

Read summary