Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

KRZYSZTOF BUCZEK, MATEUSZ MARĆ
Antybiotykooporność bakterii – przyczyny i skutki
Bacterial antibiotic resistance – reasons and effects

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary