Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

SABER MOHAMMED ABD-ALLAH
Effects of storing dromedary camel ovaries at 4 or 20°C for different periods of time on the morphology and viability of pre-antral follicles
Wpływ przechowywania jajników wielbłąda jednogarbnego w temperaturze 4 lub 20°C przez różne okresy na morfologię i żywotność pęcherzyków przedzatokowych

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie