Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

sectio dd medicina veterinaria
ROCZNIK 2010
VOL. LXV (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

SABER MOHAMMED ABD-ALLAH
Ameliorating effect of royal jelly on viability and longevity of frozen-thawed buffalo spermatozoa
Wpływ dodatku mleczka pszczelego na żywotność i przeżywalność zamrożonych-rozmrożonych plemników bawołu

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary