Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2007
Vol. XXV(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

Marek Stanisz, Marian Pietrzak, Piotr Ślósarz, Ryszard Steppa
Acidity and electrical conductivity of selected muscles in lamb carcass
Kwasowość i przewodność elektryczna wybranych mięśni tuszy jagnięcej

pdf

 

 

 

Henryka Bernacka, Ewa Siminska, Katarzyna Tyrzyk
Ocena wskaźników rozrodu kóz rasy białej i barwnej uszlachetnionej w wybranych stadach będących pod kontrolą użytkowości
Evaluation of reproduction indices in White and Colourful Improved breeds of goats in selected flocks of controlled performance

 
 
 

Linda Wróblewska, Krzysztof Zdziarski, Joanna Matuska
Wpływ wybranych czynników na łatwość ocieleń i masę ciała cieląt rasy limousine i mieszańców z jej udziałem
The effect of selected factors on calving type and body weight of the Limousine breed and its crossbreds

 
 
 

Aurelia Radzik-Rant, Witold Rant
Wpływ oleju lnianego stosowanego w diecie maciorek karmiących na profil kwasów tłuszczowych tkanki zapasowej
The influence of linseed oil used in diet on fatty acids profile in adipose tissue of lactating ewes

 
 
 

Danuta Sztych
Zachowanie płciowe tryków różnych ras owiec
Sexual behaviour of rams of different breeds

 
 
 

Piotr Krzyścin
Etiological factors of mastitis in Polish Merino ewes
Czynniki etiologiczne stanów zapalnych gruczołu mlekowego u maciorek rasy merynos polski

 
 
 

Roman Niżnikowski, Wojciech Gosławski, Barbara Czarniak, Dominik Popielarczyk, Ewa Strzelec
Poziom cech rozrodu u owiec żelaźnieńskich i corriedale, utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej
Level of reproduction traits of Żelazna and Corriedale breeds used in breeds conservation program

 
 
 

Agnieszka Woźniak, Roman Niżnikowski, Dominik Popielarczyk, Ewa Strzelec
Charakterystyka grubości wełny mieszanej u polskiej owcy górskiej odmiany barwnej
Wool fibre diameter characteristics of Polish Coloured Mountain Sheep

 
 
 

Ryszard Steppa, Piotr Ślósarz, Aleksandra Strojna, Marek Stanisz
Transferrin genotypes as genetic markers of lifetime prolificacy of ewes in a flock of prolific sheep 09
Genotypy transferyny jako genetyczne markery całożyciowej plenności maciorek w stadzie owcy plennej 09

 
 
 

Maria Tietze, Jolanta Mac, Elżbieta Brągiel, Piotr Brągiel
Jakość mleka towarowego dostarczanego do wybranych punktów skupu województwa podkarpackiego w zależności od wielkości dostaw
Quality of milk supplied to particular purchase points in Podkarpacie Province depending on the size of delivery

 
 
 

Maria Tietze, Alicja Burghardt, Piotr Brągiel, Jolanta Mac
Zawartość związków azotowych w produktach spożywczych
Content of nitrosamines in foodstuff

 
 
 

Mariusz Rudy, Jacek Zin, Elżbieta Głodek
Wpływ składu modyfikowanej atmosfery na trwałość mięsa i wędlin podczas chłodniczego przechowywania
The influence of the composition of modified atmosphere on durability of meat and cold meat during cooling storage

 
 
 

Mariusz Rudy, Agata Znamirowska
Fattening and slaughter value of crossbred pigs depending on their age
Wartość tuczna i rzeźna mieszańców świń w zależności od wieku

 
 
 

Mariusz Rudy, Agata Znamirowska
Dynamics of acidity changes and meat quality deviations of PSE and DFD types in the different pork carcass classes
Dynamika zmian kwasowości oraz odchylenia jakościowe mięsa typu PSE i DFD w różnych klasach tusz wieprzowych

 
 
 

Mariusz Rudy, Jacek Zin
Quality traits and physicochemical characteristics of pork from crossbreds depending on age
Cechy jakościowe tusz i właściwości fizykochemiczne mięsa mieszańców świń w zależności od wieku

 
 
 

Roman Niżnikowski, Dominik Popielarczyk, Ewa Strzelec, Gabriela Brudka
Poziom cech rozrodu u wysokoplennych wrzosówek utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej
Level of reproduction traits of highly-prolific Polish heath sheep using in the rare breeds conservation program