Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2008
VOL. XXVI (2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MICHAŁ PLUTA
Hipporehabilitation at the Felin Experimental Farm of the Agricultural University in 2000–2006
Wykorzystanie rehabilitacyjne koni na terenie Gospodarstwa Doświadczalnego Felin AR w Lublinie w latach 2000–2006

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, RENATA WIĘCH
Air emission of merkaptans and other sulfur compounds from poultry farm
Emisja merkaptanów i innych związków siarki z fermy drobiu

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BEATA LIKOS-GRZESIAK, WIOLETTA WNUK, JUSTYNA MARTYNA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, LEON SABA, OLGA ONDRAŠOVIČOWA
Influence of dietary antioxidant supplement to blue fox diet (Alopes lagopus) on chosen blood hematological parameters
Wpływ dodatku przeciwutleniacza do karmy lisów polarnych (Alopex lagopus) na wybrane wskaźniki hematologiczne krwi

Read summary

Czytaj streszczenie