Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2008
VOL. XXVI (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

BEATA LIKOS-GRZESIAK, JUSTYNA MARTYNA, WIOLETTA WNUK, LEON SABA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, MILOSLAV ONDRAŠOVIČ
Effect of antioxidant supplemented-diet for blue fox on chosen reproductive and performance parameters
Wpływ dodatku przeciwutleniacza do karmy lisów polarnych na parametry rozrodu i produkcyjności

pdf

 
 

LEON SABA, BEATA LIKOS-GRZESIAK, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, HANNA BIS-WENCEL, JUSTYNA MARTYNA, WIOLETTA WNUK
Effect of synthetic antioxidant on biochemical indices in blood of arctic fox (Alopex lagopus)
Wpływ syntetycznego przeciwutleniacza na wskaźniki biochemiczne krwi lisów polarnych (Alopex lagopus)

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, MAREK BABICZ, MAGDALENA PYRZ
Levels of hematological parameters of pigs over the fattening period
Poziomy wskaźników hematologicznych świń podczas tuczu

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

PAWEŁ RÓŻAŃSKI, DOROTA RÓŻAŃSKA, HENRYK KRUKOWSKI, ANNA MAJEWSKA
A study on warble infestation in horses from eastern Poland
Badania nad występowaniem gzawicy u koni z rejonów Polski Wschodniej

Read summary

Czytaj streszczenie